Thông báo Đại hội cổ đông năm 2019 – VPG

Công ty CP Đầu tư Thương mại XNK Việt Phát thông báo Đại hội cổ đông năm 2019 – VPG Vui lòng tải chi tiết Thông báo theo link bên dưới: