TB-Điều chỉnh gia hạn thời gian quyền mua cổ phiếu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT PHÁT công bố thông tin:

  • Thông báo Điều chỉnh gia hạn thời gian thực hiện quyền mua cổ phiếu của Cổ đông hiện hữu:

Xin mời xem và tải nội dung Thông báo theo link dưới đây: