Tàu Bao Shun chở 22000 tấn Than Coke cập cảng Hải Phòng