TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT PHÁT công bố các tài liệu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Mời Quý Cổ đông xem và tải về theo các đường link bên dưới: