Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông năm 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT PHÁT công bố các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông năm 2019 mời Quý Cổ đông tải về theo các đường link bên dưới: