Bài viết

Việt Phát: Văn hóa doanh nghiệp - kim chỉ nam phát triển bền vững

Đối với Việt Phát, văn hóa doanh nghiệp là “chìa…

"Cầu nối" Việt Phát

Khởi đầu là một doanh nghiệp chuyên về vận tải…