Bài viết

Nổ trong lò luyện thép

Vụ nổ xảy ra lúc 2 giờ sáng 23-4/2017 tại Công ty…