Bài viết

Nhập khẩu 20 nghìn tấn than cốc

Sau khi hoàn tất các thủ tục, ngày 13/6/2018 Công ty…

Nhập khẩu 16.000 tấn than Cốc (Coke)

Ngày 12/3/2018, Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại…

30.000 tấn Than Coke cập bến Cẩm Phả ngày 28/10/2017

Ngày 28/10/2017, 30.000 tấn Than Coke trên Tàu Algeorgis…