Bài viết

Việt Phát tổ chức sinh nhật chung tháng 11 cho CBNV - Đầm ấm và gắn kết

Sinh nhật chung tháng 11 - Đầm ấm và gắn kết

Chúc mừng sinh nhật các thành viên VPG tháng 10/2018

/
Tháng 10 giữa mùa thu hiền hòa, dịu dàng với một…

Chúc mừng sinh nhật nhân viên Việt Phát tháng 9/2018

Hoạt động tổ chức sinh nhật hàng tháng cho cán…