“Nước cờ mưu trí” của chủ doanh nghiệp

Lương là một khoản ngân sách đầu tư sáng suốt nhất của chủ doanh nghiệp.
Nhưng làm sao để có mức lương phù hợp cho nhân viên và làm sao để coi “lương” là một khoản đầu tư chứ không phải chi phí??

Đó là những câu hỏi mà không chỉ tôi và bạn mà nhiều chủ doanh nghiệp khác cũng đang ngày đêm trăn trở để tìm được câu trả lời “viên mãn”.

Tôi nghĩ trả lương có lẽ là cả một nghệ thuật để CEO chúng ta khám phá.
Nếu xem việc trả lương là một sự ĐẦU TƯ. Doanh nghiệp thường trả lương cơ bản cao để thu hút nhân tài. Đây được coi như một sự đầu tư về chất xám để có thể mang lại hiệu quả công việc cao nhất cho công ty.
Nếu bạn xem tiền lương là một khoản CHI PHÍ trong chiến lược tài chính. Thông thường, sẽ trả lương cơ bản thấp để tìm giải pháp an toàn nếu năng suất lao động thấp. Doanh nghiệp có thể an toàn về tài chính nhưng sẽ không níu giữ được nhân tài lâu dài.

Không doanh nghiệp nào muốn biến mình thành “trường đào tạo nghề có trả lương”, nhưng làm sao khi những nhân viên ta mất công sức đào tạo, đến lúc họ biết việc thì họ lại đòi “nhảy việc”?

Để tìm ra lời giải bài toán này, trước mắt chúng ta cần rà soát lại một số vấn đề:

1/ Nhận xét năng lực nhân viên: Đánh giá công việc, đánh giá con người, lộ trình thăng tiến công danh, tiêu chí rõ ràng.
2/ Hệ thống thang bảng lương của doanh nghiệp cần đáp ứng được ba yêu cầu:

– Cân bằng trong nội bộ,

– Phân cấp ngạch bậc và

– Cạnh tranh với thị trường.

3/ CEO cần cải tiến quy trình làm việc của bản thân, và cập nhật hệ thống quản lý mới, để có cái nhìn tổng quan về bộ máy hệ thống doanh nghiệp trong xu hướng mới.

Tiền lương có vai trò rất quan trọng đối với việc kinh doanh. Nhân viên sẽ làm việc hiệu quả nhất khi họ nhận được một mức lương xứng đáng với công sức họ bỏ ra.