Nghị quyết nhận tín dụng thêm từ ngân hàng VP bank – hội sở chính

Nghị quyết thông qua việc nhận cấp tín dụng thêm tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng VPBank – Hội sở chính

Chi tiết nghị quyết tải về theo link bên dưới:

Bình luận bằng facebook