Nghị quyết của HĐQT về việc thông qua vay vốn tại VP Bank

Chi tiết nghị quyết tải về theo link bên dưới:

Bình luận bằng facebook