Mô tả công việc – dễ mà khó với nhà lãnh đạo

Một bản mô tả công việc là văn bản nêu ra các nhiệm vụ và trách nhiệm liên quan tới một công việc được giao và những điều kiện đối với người làm nhiệm vụ đó. Bản mô tả công việc phải được viết bằng ngôn ngữ đơn giản, tạo ra sự so sánh với các công việc khác và dễ hiểu đối với người giao cũng như người nhận công việc đó.
3 điều dưới đây có thể nhà lãnh đạo vẫn chưa biết về bản mô tả công việc:

TẠO RA SỰ SO SÁNH VỚI CÁC CÔNG VIỆC KHÁC, TRÁNH VIỆC CÔNG VIỆC BỊ LẶP LẠI DO NGƯỜI KHÁC LÀM

Điều này nghe có vẻ đơn giản! Nhưng chính vì coi thường mà doanh nghiệp vấp phải lỗi mà rất nhiều doanh nghiệp khác gặp phải. Những lỗi đơn giản nhất đôi khi lại gây ra hậu quả khôn lường.

MỌI NGƯỜI BIẾT AI LÀM VÀ LÀM NHIỆM VỤ GÌ

“Sự nhất quán” trong phân việc của các doanh nghiệp thường rất yếu kém. Nên nếu có xảy ra sự cố thì không biết trách nhiệm là của ai, gây ra tình trạng mâu thuẫn, đùn đẩy trách nhiệm cho nhau.

ĐỂ NHÂN VIÊN BIẾT MỤC TIÊU CẦN PHẢI HOÀN THÀNH

Nhân viên không biết mục tiêu của mình cần đạt trong công việc và người lãnh đạo, khi không cho họ một mục tiêu trong công việc cụ thể, mà chỉ biết tạo áp lực cho họ “hãy làm việc tốt hơn”. Những mục tiêu chung chung sẽ chỉ tạo ra một kết quả thấp hoặc sự thất bại.

Chuyện đơn giản! Tưởng chừng vô hại nhưng một khi bạn không lưu tâm tới nó, nó sẽ trở thành hậu họa khôn lường với doanh nghiệp.

Bình luận bằng facebook