Lợi ích của bản mô tả công việc

Bạn nghĩ nếu áp dụng bản mô tả công việc vào doanh nghiệp thì lợi ích mà bạn và nhân viên nhận được là gì?

ĐỐI VỚI NHÂN VIÊN:
– Có cái nhìn rõ nét nhất về công việc phải làm, vị trí và tầm quan trọng của nó.
– Nắm rõ yêu cầu của doanh nghiệp về kết quả công việc
– Biết mức đãi ngộ được hưởng tương ứng với kết quả công việc
– Có mục tiêu rõ ràng để phấn đấu, cố gắng đạt được
– Có cảm giác được đảm bảo hơn khi công việc được văn bản hóa trên giấy tờ

ĐỐI VỚI CEO:
– Khẳng định tính chuyên nghiệp của CEO và doanh nghiệp

– Hình dung rõ nét về nhân viên phù hợp với công việc đó
– Căn cứ đánh giá các ứng viên tham gia ứng tuyển
– Cơ sở giải quyết tranh chấp giữa các nhân viên
– Đánh giá kết quả công việc của nhân viên bằng các con số định lượng
– Hỗ trợ xây dựng hệ thống lương, thưởng cho phù hợp với công việc của nhân viên

DOANH NGHIỆP CÓ LỢI VÀ NHÂN VIÊN CŨNG CÓ LỢI, cả hai cùng hướng đến mục tiêu chung, đưa doanh thu tăng trưởng mạnh mẽ. Vậy hãy cùng xây dựng bản mô tả công việc cho doanh nghiệp của mình ngay.