Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng

Thực hiện sự chỉ đạo của quận ủy Hồng Bàng và chương trình công tác năm 2019 của Chi bộ.  Ngày 21/11/2019, tại trụ sở Công ty Cổ phần đầu tư thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát, Chi bộ Đảng Công ty đã long trọng tổ chức Lễ trao tặng huy hiệu Đảng đợt 07-11-2019.

Tới dự có đồng chí Phan Văn Tỉnh- Phó trưởng ban tổ chức Quận ủy Hồng Bàng; đồng chí Đặng Xuân Thành- Phó chánh văn phòng Quận ủy Hồng Bàng; đồng chí Hồ Thế Khiên – Bí thư chi bộ Đảng công ty cổ phần đầu tư thương mại xuất nhập khẩu Việt Phát.

Tại buổi lễ, đồng chí Phan Văn Tỉnh đã phát biểu ghi nhận những chặng đường rèn luyện cũng như những đóng góp, cống hiến của đồng chí Lê Đình Điều trong suốt 30 năm đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, cũng như những đóng góp vào sự phát triển chung của Công ty cổ phần đầu tư thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát. Đây không chỉ là vinh dự của riêng cá nhân mà còn là vinh dự cho toàn Chi bộ Đảng.

Đồng chí Phan Văn Tỉnh- Phó trưởng ban tổ chức Quận ủy Hồng Bàng trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Lê Đình Điều

Trải qua 30 năm đứng trong đội ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng chí Lê Đình Điều đã luôn phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện, tuyệt đối trung thành với mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng, chấp hành tốt Cương lĩnh chính trị, Điều lệ của Đảng Cộng sản Việt Nam, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng, có đạo đức, lối sống lành mạnh, gắn bó mật thiết với quần chúng nhân dân, hoàn thành tốt nhiệm vụ của người Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Bí thư chi bộ Đảng Công ty cổ phần đầu tư thương mại xuất nhập khẩu Việt Phát- đồng chí Hồ Thế Khiên chia sẻ: đồng chí Lê Đình Điều được nhận Huy hiệu Đảng hôm nay sẽ là tấm gương sáng cho lớp đảng viên trẻ đi sau học tập, noi theo. Chúc các đồng chí đảng viên luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, gương mẫu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, luôn luôn xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; Chi bộ cũng sẽ luôn chăm lo công tác phát triển đảng viên, kết nạp thêm các cá nhân ưu tú vào Đảng và sinh hoạt tại chi bộ.

Phòng Truyền thông