• Toàn cảnh tàu Pacific Bless đã cập bến và các tàu tải nhỏ xung quanh

  • Phía đầu tàu 55 nghìn tấn

  • Toàn cảnh nhìn từ trên Boong xuống

  • Hiện giờ tàu vẫn chưa được mở hàng

  • Phó Tồng Giám đốc và cán bộ hiện trường đang làm việc

  • Trời đang tối dần các tàu nhỏ vẫn đang chờ

  • Chuẩn bị mở hàng để xếp xuống tàu nhỏ