Giải trình biến động kinh doanh Quý 2 năm 2018

Chi tiết giải trình tải về theo link bên dưới:

Bình luận bằng facebook