Exchange & discussion – Place for discussion and discussion on social issues, business, issues related to business sectors that Viet Phat Import and Export is operating

(Tiếng Việt) 12 Quy luật Bán hàng giá trị Nhân viên kinh doanh cần biết

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

(Tiếng Việt) Làm thế nào để "cầm cương"

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

(Tiếng Việt) Cách nào để không bị lạc ?!

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

(Tiếng Việt) "Nước cờ mưu trí" của chủ doanh nghiệp

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

(Tiếng Việt) Lợi ích của bản mô tả công việc

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

(Tiếng Việt) Mô tả công việc - dễ mà khó với nhà lãnh đạo

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

(Tiếng Việt) Đừng để doanh nghiệp bạn trở thành tờ giấy nháp!!!

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

(Tiếng Việt) Chủ doanh nghiệp và người làm công - ai sướng hơn

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.