(Tiếng Việt) Nghị quyết số 02 về việc thông qua việc nhận cấp tín dụng tại VP Bank

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

Bình luận bằng facebook