(Tiếng Việt) Bổ sung tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 – Lần 1

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

Bình luận bằng facebook