(Tiếng Việt) CBTT – đường link bổ sung tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

Bình luận bằng facebook