(Tiếng Việt) Bổ sung tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 – Lần 2

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

Bình luận bằng facebook