(Tiếng Việt) NQ HĐQT thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019 và tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

Bình luận bằng facebook