Đừng để doanh nghiệp bạn trở thành tờ giấy nháp!!!

Hoạt động của toàn doanh nghiệp tốt hay không phụ thuộc vào hiệu quả làm việc của mỗi nhân viên trong doanh nghiệp đó. Nhân viên muốn làm việc hiệu quả cần phải có một bản mô tả công việc chi tiết, cụ thể, phù hợp.

Một bản mô tả công việc không được đầu tư công sức, thậm chí tiền bạc một cách đúng cách thì sẽ không đem lại giá trị nào, thậm chí còn tạo ra những trở ngại nhất định trong hoạt động của doanh nghiệp.

Khi bản mô tả công việc đó được đem vào thực hiện, sau đó phát hiện những điểm sai sót thì CEO mới tiến hành sửa chữa, bổ sung. Nhưng thay đổi xong lại phát hiện những lỗi sai mới, CEO lại phải tiếp tục sửa chữa, bổ sung. Việc này lặp lại tuần hoàn cho đến khi bản mô tả công việc trở nên biến tướng và không thể sử dụng được nữa thì CEO phải ra quyết định hủy bỏ bản mô tả công việc cũ và xây dựng lại từ đầu bản mô tả công việc mới.

Vậy thì xin đừng “nháp” nữa! Hãy nghiêm túc đầu tư để xây dựng hệ thống mô tả công việc! Đừng tốn thêm chi phí để làm một thứ mà không mang lại kết quả gì! Khiến doanh nghiệp trở thành một tờ giấy nháp vô giá trị.

Bình luận bằng facebook