Điều lệ sửa đổi theo NQ số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐBT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT PHÁT công bố thông tin:

  • Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021 số: 02/2021/NQ-DHĐCĐBT ngày 19/08/2021

Xin mời xem và tải nội dung theo đường link bên dưới đây: