CBTT-Điều chỉnh gia hạn thời gian quyền mua cổ phiếu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT PHÁT công bố thông tin:

  • Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc Điều chỉnh gia hạn thời gian thực hiện quyền mua cổ phiếu của Cổ đông hiện hữu

Xin mời xem và tải nội dung Nghị quyết theo link dưới đây: