Công văn giải trình biến động kinh doanh quý 4 năm 2017

Thực hiện thông tư số 155/2010/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 về hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát giải trình kết quả kinh doanh Quý 4 năm 2017 so với Quý 4 năm 2016.

Chi tiết công văn: tải về tại đây

 

Bình luận bằng facebook