Lễ động thổ dự án Trung tâm thương mại AEON MALL Hải Phòng Lê Chân

Sáng 13/5, UBND thành phố Hải Phòng, AEONMALL Việt Nam…