Thông báo về việc nhận hồ sơ đăng ký niêm yết của Sở GDCK Hồ Chí Minh

Ngày 21/8/2017, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố…

Công ty Việt Phát chính thức được cấp mã chứng khoán VPG

Ngày 08/8/2017, công ty CP Đầu tư Thương mại Xuất…

Công ty Việt Phát công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán cho năm 2017

Ngày 31/7/2017, Công ty CP Đầu tư Thương mại XNK Việt…

Thông báo: Chốt danh sách cổ đông

Thực hiện theo quy định tại Luật Chứng khoán, Công…

Việt Phát được UBCKNN chấp thuận thành công ty đại chúng

Ngày 10 tháng 7 năm 2017, Căn cứ hồ sơ đăng ký công…