Nghị quyết HĐQT về việc vay vốn VCB Chi nhánh Hải Dương

Chi tiết Nghị quyết HĐQT về việc vay vốn VCB Chi…

Nghị quyết HĐQT về phân công nhiệm vụ cho thành viên HĐQT

Chi tiết Nghị quyết HĐQT về phân công nhiệm vụ…

Nghị quyết HĐQT về việc vay vốn Agribank chi nhánh Bắc Hải Phòng

Chi tiết Nghị quyết HĐQT về việc vay vốn Agribank…

Công văn đính chính thông tin về giải trình biến động kinh doanh quý I năm 2018

Chi tiết Công văn đính chính thông tin về giải trình…

Giải trình biến động kinh doanh quý I năm 2018 so với quý I năm 2017

Chi tiết Công văn giải trình tải về theo link bên…

Bản CV Nguyễn Quang Khải (TV HĐQT) và Nguyễn Thị Miên, Trần Thị Vân (TV BKS)

Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập…

Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc vay vốn, phát hành bảo lãnh, LC tại ngân hàng

Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc vay vốn,…

Công bố thông tin: Đơn xin từ nhiệm

Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập…