NQ HĐQT thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019 và tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Công ty CP Đầu tư Thương mại XNK Việt Phát công…

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2018 và giải trình biến động KQKD quý 4 năm 2018

Công ty CP Đầu tư Thương mại XNK Việt Phát công…

NQ- HĐQT về việc chuyển nhượng dự án nhà máy Hải Dương

Công ty CP Đầu tư Thương mại XNK Việt Phát công…

Nghị quyết số 02 về việc thông qua việc nhận cấp tín dụng tại VP Bank

Công ty CP Đầu tư Thương mại XNK Việt Phát công…

Nghị quyết số 01 về việc thông qua việc nhận cấp tín dụng tại VP Bank

Công ty CP Đầu tư Thương mại XNK Việt Phát công…

Nghị quyết về việc thông qua việc nhận cấp tín dụng tại Viettinbank Lê Chân

Công ty CP Đầu tư Thương mại XNK Việt Phát công…

Nghị quyết nhận tín dụng thêm từ ngân hàng VP bank - hội sở chính

Nghị quyết thông qua việc nhận cấp tín dụng thêm…

Nghị quyết vay vốn tại ngân hàng BIDV chi nhánh Thanh Xuân

Hội đồng quản trị Công ty đồng ý cho chuyển…