Việt Phát Group tổ chức Giải giao hữu bóng đá Cup Hữu Nghị 2018.

Sáng ngày 10/11/2018 tại Hải Phòng, Việt Phát Group…

Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

Chi tiết Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để…

Nghị quyết HĐQT về việc thoái vốn công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Thiên Quý

Chi tiết Nghị quyết HĐQT về việc thoái vốn công…

Ký hợp đồng kiểm toán năm 2018

Ngày 25/6/2018, Công ty CP Đầu tư Thương mại Xuất…

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu

Chi tiết Thông báo ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ…

Thông báo phát hành cổ phiếu trả cổ tức

Chi tiết Thông báo phát hành cổ phiếu trả cổ tức…

Nghị quyết về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán

Chi tiết nghị quyết về việc lựa chọn đơn vị…

Nghị quyết HĐQT về việc vay vốn VCB Chi nhánh Hải Dương

Chi tiết Nghị quyết HĐQT về việc vay vốn VCB Chi…

Nghị quyết HĐQT về phân công nhiệm vụ cho thành viên HĐQT

Chi tiết Nghị quyết HĐQT về phân công nhiệm vụ…