Giải trình biến động kinh doanh Quý 2 năm 2018

Chi tiết giải trình tải về theo link bên dưới: …

Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

Chi tiết Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để…

Ký hợp đồng kiểm toán năm 2018

Ngày 25/6/2018, Công ty CP Đầu tư Thương mại Xuất…

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu

Chi tiết Thông báo ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ…

Thông báo phát hành cổ phiếu trả cổ tức

Chi tiết Thông báo phát hành cổ phiếu trả cổ tức…

Nghị quyết về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán

Chi tiết nghị quyết về việc lựa chọn đơn vị…