Công bố thông tin: Về việc niêm yết và ngày giao dịch đầu tiên

Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại XNK Việt Phát được niêm yết và giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh theo quyết định số 492/QĐ-SGDHCM ngày 27/12/2017.

Chi tiết: tải về tại đây

Bình luận bằng facebook