Công bố thông tin về huy động vốn

Thông qua báo cáo tình hình tài chính Quý IV năm 2017, phê duyệt phương án vay vốn thi công Công trình gói thầu 3.23: San nền phía ngoài đê tả Sông Cấm và san nền từ đê tả Sông Cấm đến đường trục chính Đông Tây thuộc dự án đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị Bắc Sông Cấm.

Chi tiết bản công bố thông tin: tải về tại đây