CBTT-Nghị quyết HĐQT-Miễn, bổ nhiệm kế toán trưởng

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP…

CBTT- Link điều lệ tổ chức hoạt động công ty năm 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP…

CBTT - Bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường 2019

Công bố thông tin Bổ sung tài liệu họp Đại hội…

CBTT - Tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2019

Công ty CP đầu tư thương mại Xuất nhập khẩu Việt…

CBTT - Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019

Công ty CP đầu tư thương mại Xuất nhập khẩu Việt…

CBTT - Phụ lục 06 - Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn (Nguyễn Văn Dũng)

Công ty cổ phần đầu tư thương mại Xuất nhập…

CBTT - Thay đổi người Ủy quyền công bố thông tin

Công ty cổ phần đầu tư thương mại Xuất nhập…

CBTT - Chốt danh sách cổ đông thực hiện tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2019

Công ty cổ phần đầu tư thương mại Xuất nhập…

CBTT - Về việc ký hợp đồng kiểm toán năm 2019

Công ty cổ phần đầu tư thương mại Xuất nhập…