CBTT-Thay đổi nội dung BB họp HĐQT ngày 21012019

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP…

CBTT-Quyết định Từ nhiệm-Bổ nhiệm-Thành lập

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP…

CBTT - Việc nhận cấp tín dụng tại NH VPBank

Công ty cổ phần đầu tư thương mại Xuất nhập…

CBTT-NQ chào bán cổ phần và phương án sử dụng vốn

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP…

CBTT-Nghị quyết HĐQT-Miễn, bổ nhiệm kế toán trưởng

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP…

CBTT- Link điều lệ tổ chức hoạt động công ty năm 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP…

CBTT - Bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường 2019

Công bố thông tin Bổ sung tài liệu họp Đại hội…

CBTT - Tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2019

Công ty CP đầu tư thương mại Xuất nhập khẩu Việt…

CBTT - Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019

Công ty CP đầu tư thương mại Xuất nhập khẩu Việt…