Việt Phát Group tổ chức Giải giao hữu bóng đá Cup Hữu Nghị 2018.

Sáng ngày 10/11/2018 tại Hải Phòng, Việt Phát Group…

Nghị quyết nhận tín dụng thêm từ ngân hàng VP bank - hội sở chính

Nghị quyết thông qua việc nhận cấp tín dụng thêm…

Nghị quyết vay vốn tại ngân hàng BIDV chi nhánh Thanh Xuân

Hội đồng quản trị Công ty đồng ý cho chuyển…

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh - đăng ký thay đổi lần thứ 7

Hôm nay, ngày 10/08/2018 Công ty CP Đầu tư Thương mại…

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2018

Chi tiết báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2018…

Nghị quyết của HĐQT về việc thông qua vay vốn tại VP Bank

Chi tiết nghị quyết tải về theo link bên dưới:…

Giải trình biến động kinh doanh Quý 2 năm 2018

Chi tiết giải trình tải về theo link bên dưới: …

Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

Chi tiết nghị quyết tải về theo link bên dưới:…