CBTT – Việc nhận cấp tín dụng tại NH VPBank

Công ty cổ phần đầu tư thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát, công bố thông tin thông qua việc nhận cấp tín dụng tại ngân hàng VP Bank Chi tiết Nghị quyết, vui lòng tải về theo link bên dưới: