CBTT-Về ngày đăng ký cuối thực hiện quyền ĐHCĐ 2020

Công ty cổ phần đầu tư thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát, Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền Đại hội cổ đông thường niên năm 2020. Chi tiết Quyết định, vui lòng tải về theo link bên dưới: