CBTT-Ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức năm 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT PHÁT công bố:

  • Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu.

Xin mời xem và tải nội dung Thông báo theo đường link bên dưới đây: