CBTT-Ngày đăng ký cuối thực hiện quyền ĐHĐCĐ 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT PHÁT công bố thông tin:

  • Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Xin mời xem và tải nội dung Thông báo heo đường link bên dưới đây: