CBTT – Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019

Công ty CP đầu tư thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát công bố thư mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019. Vui lòng tải thư mời theo link bên dưới:

Bình luận bằng facebook