CBTT Việc nhận cấp tín dụng NH Agribank Bắc Hải Phòng

Công ty cổ phần đầu tư thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát, công bố thông tin thông qua việc nhận cấp tín dụng tại ngân hàng Agribank Bắc Hải Phòng.

Chi tiết Nghị quyết, vui lòng tải về theo link bên dưới: