CBTT – Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019

Công ty cổ phần đầu tư thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát, công bố thông tin thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019

Chi tiết Nghị quyết tải về theo link bên dưới:

Bình luận bằng facebook