CBTT-Thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúng

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT PHÁT công bố thông tin:

  • Thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúng

Xin mời xem và tải nội dung Thông báo theo link dưới đây: