CBTT – Thay đổi người Ủy quyền công bố thông tin

Công ty cổ phần đầu tư thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát, công bố thông tin về việc Thay đổi người Ủy quyền công bố thông tin Chi tiết nội dung công bố vui lòng tải về theo link bên dưới: