CBTT-Thay đổi địa điểm và tài liệu ĐHĐCĐ năm 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT PHÁT; trân trọng Công bố thông tin về việc Thay đổi địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và Tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2020.

Mời quý cổ đông xem thông tin chi tiết theo link bên dưới: