CBTT – Tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2019

Công ty CP đầu tư thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát công bố thông tin về tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019. Vui lòng tải thư mời theo link bên dưới: