CBTT-Quyết định Từ nhiệm-Bổ nhiệm-Thành lập

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT PHÁT công bố thông tin quyết định về việc từ nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc; bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty và thành lập Ban kiểm toán nội bộ.

Chi tiết vui lòng tải trong đường link dưới đây:

Trân trọng./.