CBTT – Phụ lục 06 – Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn (Nguyễn Văn Dũng)

Công ty cổ phần đầu tư thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát, công bố thông tin phụ lục 06 – báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn, nhóm nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên số cổ phiếu đang lưu hành. Chi tiết nội dung công bố vui lòng tải về theo link bên dưới:
Bình luận bằng facebook