CBTT-NQ HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT PHÁT công bố thông tin về việc:

  • CBTT Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán – soát xét Báo cáo tài chính Công ty năm 2020.

Xin mời xem và tải nội dung Công bố thông tin dưới đường link sau: