CBTT-NQ HĐQT về phương án chào bán cổ phiếu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT PHÁT công bố thông tin:

  • Nghị quyết HĐQT thông qua về việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu và một số vấn đề liên quan.

Xin mời xem và tải nội dung Công bố thông tin dưới đường link sau: